.: مشخصات دورهاین دوره شامل درس(های) زیر می باشد:

(جهت اطلاع از سرفصل دروس، روی نام درس کلیک نمایید.)
مدت دوره
3 ساعت

برگزار کننده
مؤسسه فرهنگي هنري نويد آموزان پارس

شهریه دوره
400,000 ریال

اعتبار تا تاریخ 30/09/1400
اهداف و مهارتها

 به منظور ارزیابی مناسب هر دانش پذیر جهت ورود به دوره های IELTS و امکان تحصیل در دوره مناسب با توانمندی های خود نیاز است ،هر فرد در یک آزمون تعیین سطح مجازی(آنلاین )به صورت صوتی یا تصویری با حضور استادمشخص به مدت10دقیقه از طریق یکی از نرم افزارهایی که در زمان تماس موسسه به دانش پذیر معرفی می شود، شرکت نماید و از سطح خود جهت ثبت نام اطمینان حاصل نماید


شرایط شرکت کنندگان  
  1.  آشنايي با IELTS ودارا بودن دانش زباني در سطح مياني
  2. آشنايي با كامپيوتر و اينترنت
  3. در اختیار داشتن امکانات لازم فراگیری غیرحضوری مطابق موارد مندرج در سرفصل درس

  پیش نیاز دوره