.: مشخصات درس
اهداف و مهارتها

 افزايش توان و مهارتهاي چهار گانه زباني در سطح فرامیانی (تکمیل سطح C1 بر اساس استاندارد CEFR)جهت علاقه مندان به زبان انگليسيشرایط شرکت کنندگان
تسلط به زبان انگليسي در سطح ADV2 و يا سن 18 سال به بالا جهت شركت در آزمون تعيين سطح با داشتن دانش زباني در سطح ADV2

توانایی های مورد انتظار از دانشپذیران در پایين دوره
محاوره به زبان انگليسي در سطح High intermediate و تسلط بر سطح C1, همچنين توانايي شركت در كلاسهاي IELTS مقدماتي در صورت نياز به آمادگي جهت شركت در آزمونهاي بين المللي البته بعد از شركت در تعيين سطح

مخاطبان
علاقه مندان به تقويت دانش زبان انگليسي در سطوح پيشرفته دانش اموختگان سطح ADV2

مدت
40  ساعت

كاربرد درس در ساير دروس


سرفصل
Unit 7: Relationships
Learning grammar points about conditionalsentences with if, wh- clauses
Learning vocabulary and binomial expressions withand, or, both, building synonyms,in the end, in a word, in thatcase,family life
Learning how to write a magazine article about howto enhance friendship.
 
Unit8: History
Learning grammar points about: perfect infinitive, cleft sentences begin withit
Learning vocabulary adjective antonyms, metaphors, expression like: let’s not go there, that’s what I ‘msaying
Learning how to write a narrative essay about yourfamily or someone you know
 
Unit9: Engineering wonders
 
 
Learning grammar points like negative adverbs +inversion, ever words to talk about unknown things-
Learning vocabulary and phrases about engineering project, feats, challenges and development in engineering, expression like given or considering, at all, what’s over-
Learning how to write an essay about whether robots can replace humans-
 

موارد ارزشیابی دوره به شرح زیر می باشد:

توجه گردد که شیوه ی نمره دهی در این درس بیشتر به صورت آزمون شفاهی، نمرات کلاسی و آزمون های الکترونیکی خواهد بود و آزمون کتبی در این نوع دوره ها موضوعیتی ندارد.

 شرکت کنندگان در دوره لازم است برای شرکت در این دوره تجهیزات زیر را در اختیار داشته باشند:

1- اینترنت پر سرعت بیشتر از 512 کیلوبایت متقارن

2- کامپیوتر یا لپ تاپ با حداقل مشخصات

  • 1.4GHz Intel Pentium 4 or faster processor (or equivalent)
  • Windows 10, 8.1 (32-bit/64-bit), Windows 7 (32-bit/64-bit))
  • Microsoft Internet Explorer 9 or later, Windows Edge browser, Mozilla Firefox, and GoogleChrome

3-HEADSET برای شنیدن یا صحبت نمودن و وب کم براي شرکت در آزمون هاي شفاهي