.: مشخصات درس
اهداف و مهارتها
  1.  آموزش مفاهیم پایه ای و ابتدایی  زبان برای آن دسته از افرادی که می خواهند زبان را از ابتدا به صورت هدفمند آموزش ببینند
  2. ایجاد  یک پایه و افزایش دانش زبانی برای حضور در  دوره های بالاتر


شرایط شرکت کنندگان
آموزش مفاهيم پايه اي و ابتدايي زبان براي آن دسته از افرادي كه مي خواهند زبان را از ابتدا به صورت هدفمند آموزش ببينند ايجاد يك پايه و افزايش دانش زباني براي حضور در دوره هاي بالاتر

توانایی های مورد انتظار از دانشپذیران در پایين دوره
1-تسلط بر قواعد دستوري فعل ( مثبت و منفي)be - اسامي جمع و مفرد - آشنايي با there is /there are وa/an-آشنايي با كلمات پرسشي who,where,what,when-آشنايي با ضمير فاعلي it-حال ساده 2-آشنايي با كلمات و عبارات مرتبط با مردم و مشاغل- معرفي خود و دادن و گرفتن اطلاعات از طرف مقابل( اسم شماره تماس ...)- اشنايي با اعداد1-100- آشنايي با مكان ها و زمان ها - ادرس دادن- خوش امد گويي و تشكر كردن- اشنايي با زمان ها - روز -ماه وايام هفته وفصل ها- وسايل و امكانات منزل - اتاقها و مبلمان -

مخاطبان
كليه علاقمندان به يادگيري محاوره زبان انگليسي و كساني كه مايل به ارتقا زبان عمومي خود هستند.

مدت
40  ساعت

كاربرد درس در ساير دروس


سرفصل

دانشپذیران در این دوره برای شروع مقدماتی زبان با کتاب True Colors آشنا خواهند شد .در واقع این کتاب با هدف ایجاد دانش پایه زبانی برای افرادی که میخواهند زبان را ازپایه شروع کنند و با تلفظ اصلی انگلیسی امریکایی اشنا شوند تدریس می گردد

 کتاب True Colorsبر مفاهیم زیر تمرکز دارد: قواعد دستوری زبان ،مکالمه ، واژگان ، تقویت توانایی درک مطلب و شنیداری زبان(listening)، خواندن
در دوره پیش سطح کل کتاب True Colors که حاوی 5 درس می باشد تدریس می گردد.
Unit1: I’m a student (من دانش آموز هستم)
1.       آشنایی با دستور زبان فعل be در جملات خبری و سوالی و پاسخ کوتاه و اشنایی با a,an
2.       اشنایی با کلمات و واژگانی در رابطه با مردم و شغل ها- معرفی خود پرسش اسم وشغل متقابل- حروف الفبا
Unit 2: Who are they (آن ها کیستند؟)
1.       اشنایی با قواعد دستوری اسامی جمع و مفرد،فعل جمع be در جملات خبری و پرسشی ، صفات مالکیت چگونگی پرسش با who, what
2.       آشنایی با کلمات و  واژگان در رابطه با خانواده ( صفت ها- زن و مرد- اعضای خانواده- اعداد 1-10و ارتباطات)
3.       آشنایی با چگونگی و نحوه  احوال پرسی کردن- اسم و شماره تماس دادن –تشکر کردن- توصیف مردم
Unit 3: Where is Bob ( باب کجا هست؟)
1.       آشنایی با قواعد ساختاری ضمیر فاعلی it و شکل منفی فعل be  و پرسش با where
2.       آشنایی با کلمات و عبارات  اشیاء و مکان ان ها( مکان ها- جایی که زندگی می کنیم-وسایل شخصی-اعداد 11-100)
3.       آشنایی با چگونگی صحبت درباره مکان ها، ادرس دادن، خوش آمد گفتن – پرسش سوالاتی درباره آینده-صحبت درباره اصلیت
Unit 4: When is the movie (زمان فیلم کی هست؟)
1.       آشنایی با دستور زبان there is /there are ,پرسش با when , what time
2.       آشنایی با واژگان و کلمات مرتبط با زمان و رخ دادها ( اتفاقات- روزهای هفته – زمان های روز- اصطلاحات زمانی- گفتن زمان – ماه های سال- فصل ها)
3.       آشنایی با چگونگی تشخیص فرد پشت خط تلفن- درخواست صحبت با یک نفر- پیشنهاد دادن برای پاسخ تماس- پاسخ به دعوت- خداحافظی کردن)
Unit 5: He is watching TV ( او در حال تماشا تلویزیون است )
1.       آشنایی با دستور زبان حال استمراری
2.       آشنایی با کلمات و عبارات مرتبط با خانه (اسباب و مبلمان و سایر وسایل در خانه – اتاق ها- فعالیت های درون خانه- غذا ها)

3.  آشنایی با چگونگی توضیح دادن – شروع مکالمه- صحبت راجع به فعالیت های جاری- دعوت کردن یک نفر- موافقت کردن- دلیل آوردن

 

 

 

توجه گردد که شیوه ی نمره دهی در این درس بیشتر به صورت آزمون شفاهی، نمرات کلاسی و آزمون های الکترونیکی خواهد بود و آزمون کتبی در این نوع دوره ها موضوعیتی ندارد 

شرکت کنندگان در دوره لازم است برای شرکت در این دوره تجهیزات زیر را در اختیار داشته باشند:

1- اینترنت پر سرعت بیشتر از 512 کیلوبایت متقارن

2- کامپیوتر یا لپ تاپ با حداقل مشخصات

  • 1.4GHz Intel Pentium 4 or faster processor (or equivalent)
  • Windows 10, 8.1 (32-bit/64-bit), Windows 7 (32-bit/64-bit))
  • Microsoft Internet Explorer 9 or later, Windows Edge browser, Mozilla Firefox, and GoogleChrome

 

3-HEADSET برای شنیدن یا صحبت نمودن و وب کم جهت حضور در آزمون هاي شفاهي