.: مشخصات درس
اهداف و مهارتها

 آموزش اصولي و مبتني بر مفاهيم علمي در زمينه طراحي وب به نوجوانانشرایط شرکت کنندگان
آشنايي با كامپيوتر در حد ICDL 1 و ويندوز

توانایی های مورد انتظار از دانشپذیران در پایين دوره
توانايي ساخت و بارگذاري و انتشار وب سايت

مخاطبان
نوجوانان 12تا 17 سال وعلاقه مندان به طراحي وب

مدت
20  ساعت

كاربرد درس در ساير دروس


سرفصل

         • Foundations of HTML5 and CSS3
مبانی طراحی وب واستفاده ازHTML5وCSS3

Web Layouts, CSS Box Model and Overflow
چیدمان صفحات وب،باکس مدل وسرریز
Float Layout
چیدمان شناور
Using Lists and Images
استفاده ازلیست ها وتصاویر
Pseudo Classes and Pseudo Elements
شبه کلاسها و شبه المانها
Working with Text and Web Fonts
استفاده ازمتن و وب فونت
Positioning
استفاده ازدستور پوزیشن
CSS3 Transformations, Transitions and Animations
تبدیل،انتقال وساخت حرکت درCSS3
Using Forms
استفاده ازفرم
Responsive Web Design
طراحی وب واکنش گرا
Domain, Hosts and How to Publish a Website
ثبت دامنه،میزبانی وانتشارسایت روی وب

2مورد ابی رنگ در حد معرفی گفته می شود اما بسته به ظرفیت کلاس موارد بسط داده می شود.

 شرکت کنندگان در دوره لازم است برای شرکت در این دوره تجهیزات زیر را در اختیار داشته باشند:

1- اینترنت پر سرعت بیشتر از 512 کیلوبایت متقارن

2- کامپیوتر یا لپ تاپ با حداقل مشخصات

  • 1.4GHz Intel Pentium 4 or faster processor (or equivalent)
  • Windows 10, 8.1 (32-bit/64-bit), Windows 7 (32-bit/64-bit)·512 MB of RAM (1 GB recommended)
  • Microsoft Internet Explorer 9 or later, Windows Edge browser, Mozilla Firefox, and GoogleChrome

یا موبایل - تبلت: Google Android 4.4 or later·Apple iOS: iOS 8.1.2 or later

نرم افزارهای مورد نیاز:

Visual Studio code  آخرین ویرایش

Notepad++آخرین ویرایش

3-HEADSET برای شنیدن یا صحبت نمودن

نکته: لینک بازپخش کلاس نیز در انتهای هر جلسه برای هر یک از دانش پذیران از طریق اکانت آموزش مجازی ارسال می شود.( این لینک به مدت یک هفته در دسترس خواهد بود)