.: مشخصات درس
اهداف و مهارتها

بالا بردن دانش فنی مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان و امکان ارتقاء پایه بر اساس مقرارت و آئین نامه های آن سازمانشرایط شرکت کنندگان
اعضا سازمان نظام مهندسي ساختمان در رشته عمران و معماري داراي پايه هاي3و2 و بدون پايه در صلاحيت اجرا

توانایی های مورد انتظار از دانشپذیران در پایين دوره
فراگيري دانش و مهارت هاي دوره بر اساس سرفصل و قبولي در آزمون پايان دوره

مخاطبان
كليه مهندسين عمران و معماري متقاضي صدور پروانه پايه 3 در صلاحيت اجرا مهندسين عمران و معماري متقاضي ارتقا پايه در كليه پايه هاي صلاحيت اجرا دانش آموختگان دوره هاي كارآموزي صلاحيت اجرا

مدت
8  ساعت

كاربرد درس در ساير دروس


سرفصل
  1. مبانی مهندسی سلامت شغلی / بهداشت کار ( مراجع استاندارد،عوامل زیان آور فیزیکی ، شیمیایی ، ارگونومیکی ، بیولوژیکی ، روانی ، حدود مجاز تماس شغلی، بیمارهای شغلی)
  2. مبانی مهندسی ایمنی(مراجع استاندارد،عناصر خطر ، حوادث ناشی از کار ، آنالیز و مدیریت ریسک ، خطاهای انسانی)
  3. مبانی مهندسی محیط زیست (مراجع استاندارد ،آلودگی هوا،آلودگی آب ، آلودگی خاک)
  4. تجهیزات حفاظت فردی(مراجع استاندارد ،حفاظت از سر و صورت ، حفاظت از سیستم بینایی ، سیستم شنوایی،سیستم تنفسی ، دست ها و پاها ، حفاظت کامل بدن، حفاظت از سقوط)
  5. حداقل های HSE برای پیمانکاران
  6. نظم ، ترتیب  و آراستگی محیط کارگاهی
  7. اقتصاد در HSE