.: مشخصات درس
اهداف و مهارتها
 1. آشنايي با اصول اوليه كار با نرم افزار ارائه مطلب
 2. آشنايي با اعمال پايه اي كار بر روي اسلايدها
 3. آشنايي با كار بر روي نمودارها و گرافها
 4. آشنايي با چگونگي چاپ اسلايدها
 5. آشنايي با جلوه هاي ويژه و نمايش اسلايدها


شرایط شرکت کنندگان
آشنايي با يكي از سيستم هاي عامل نظير ويندوز

توانایی های مورد انتظار از دانشپذیران در پایين دوره
ايجاد اسلايد جهت ارائه مطالب توسط نرم افزار چگونگي نمايش اسلايد ها و ...

مخاطبان
علاقه مندان به ساخت اسلايد به همراه تصوير وصدابراي ارئه پروژه هاي تحقيقاتي ياشركت در سمينارها

مدت
20  ساعت

كاربرد درس در ساير دروس


سرفصل
 1. معرفي نرم افزار و كاربرد آن
 2. معرفي اجزاي مختلف پنجره
 3. باز كردن و بستن فايلها
 4. ايجاد فايل جديد و ذخيره فايل
 5. استفاره از نوار Ribbon
 6. نمايش و يا پنهان كردن نوار ابزارهاي مربوط به برنامه كاربردي
 7. حذف و اضافه كردن اسلايد  با layout  مناسب
 8. كپي كردن و يا حركت دادن اسلايد ها داخل همان فايل ارائه مطلب يا ميان ديگر فايلهاي ارائه مطالب.
 9. Zoom
 10. رمز گذاري فايل
 11. تغيير مشخصات فايل Properties
 12. تغيير شيوه نمايش يا نماها و درك كاربردهاي مختلف حال تهاي نمايش ارائه مطلب
 13. انتخاب طرح مناسب از بين طرحهاي موجود براي يك اسلايد جديد Slide layout
 14. كسب مهارت در ايجاد عنوانهاي اسلايد: استفاده از عناوين متفاوت براي هر اسلايد به منظور تشخيص اسلايدها در نماي outline هنگام حركت در نماي slide show
 15. كسب تجربه در ايجاد محتواي اسلايد: استفاده از عبارات فشرده ي كوتاه، علامت گذاري ها و شماره گذاري اتوماتيك.
 16. استفاده از طراحي هاي موجود Slide Design
 17. تغيير رنگ پس زمينه ي اسلايدهاي معين يا تمام اسلايدها.
 18. افزودن متن در پاصفحه ي اسلايد هايي معين يا تمام اسلايدهاي يك فايل ارائه مطلب.
 19. اعمال شماره گذاري اتوماتيك اسلايد، تاريخ به روز شد ه اتوماتيك و يا تاريخ به روز نشده را به پاصفحه ي اسلايدهايي معين يا تمام اسلايدهاي يك فايل ارائه مطلب.
 20. استفاده از دستورهاي Copy و Cut براي اسلايدها و اجزاي آنها
 21. تغيير شكل ظاهري متن Format فونت و رنگ و سايز و ...
 22. بالت و شماره گذاري در سطوح مختلف
 23. غلط گيري املايي و گرامري
 24. ايجاد نمودار و اعمال تغييرات كامل بر روي آن
 25. ايجاد  Chart سازماني و كار بر روي آن
 26. ايجاد جدول و تغييرات آن
 27. افزودن يك شئ گرافيكي ( عكس، تصوير، شئ ترسيمي ) به اسلايد و تغيير اندازه و يا حذف اشياء گرافيكي و نمودارهاي يك فايل ارائه مطلب.
 28. Rotate  و Flip و ترازبندي شكل گرافيكي
 29. Insert shape  نوشتن درون اشكال و كار بر روي shape ها
 30. گروهبندي شكلها و تغيير در ترتيب قرار گرفتن اشكال
 31. ايجاد Slide master
 32. ايجاد Animation بر روي اسلايدها Animation Schemes 
 33. ايجاد و طراحي انيميشنهاي شخصي Custom animation
 34. كار بر روي انيميشنها (تغيير زمان و سرعت و ترتيب و ...)
 35. افزودن جلوه هاي عبور Slide transition
 36. مخفي كردن اسلايدها
 37. Insert/hyperlink لينك ها
 38. اضافه كردن صدا و فيلم Insert/ movies and sounds
 39. تغيير Background
 40. ايجاد دكمه هاي فرمان و كاربردي Slide show/ Action buttons
 41. تنظيم زمان هر اسلايد Rehears Timing
 42. تعريف ليست نمايش شخصي Custom Shows
 43. طراحي و ايجاد البوم عكس Insert/Picture/New photo Album
 44. نمايش اسلايدها slide show  از ابتداي فايل يا از اسلايد جاري
 45. روشهاي ارائه مطلب
 46. ايجاد اسلايد براي چاپ و ايجاد handout
 47. تنظيمات اسلايد و تغيير جهت چرخش اسلايد به حالت افقي يا عمودي، تغيير سايز كاغذ.
 48. اضافه كردن مطلب به اسلايدها Note
 49. مشاهده پيش نمايش چاپ و چاپ اسلايدها با فرمتهاي مختلف
 50. بكارگيري ابزار هدايت در زمان نمايش اسلايدها
 51. استفاده از ابزارهاي علامت گذاري در زمان نمايش اسلايدها
 52. تعريف پروژه و اجراي آن براي دانشجويان
 53. استفاده از الگوهاي موجود جهت تمرين