.: مشخصات درس
اهداف و مهارتها

بالا بردن دانش فنی مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان و امکان ارتقاء پایه بر اساس مقرارت و آئین نامه های آن سازمانشرایط شرکت کنندگان
دارندگان پروانه اشتغال به كار مهندسي پايه 3 نظارت و طراحي از سازمان نظام مهندسي ساختمان

توانایی های مورد انتظار از دانشپذیران در پایين دوره
فراگيري دانش و مهارت هاي دوره بر اساس سرفصل و قبولي در آزمون پايان دوره

مخاطبان
اعضا سازمان نظام مهندسي ساختمان استان فارس داراي پروانه اشتغال پايه 3 نظارت و طراحي گروه مكانيك

مدت
16  ساعت

كاربرد درس در ساير دروس


سرفصل
  • مقدمه و آشنایی با مراحل گازرسانی (تولید،انتقال،توزیع و مصرف)
  • طراحی (نقشه کشی،برآوردمصرف و اندازه یابی)
  • مصالح
  • اجرا (مسیریابی،جوشکاری،عایقکاری، و مقررات مربوطه)
  • آزمایش و راه اندازی
  • اشتراک پذیری
  • تعیین محل نصب وسائل گازسوز،وصل وسایل گازسوز به سیستم
  • دودکش ها (انواع،مشخصات و اندازه)
  • تهویه
  • ایمنی و پیشگیری از حوادث