.: مشخصات درس
اهداف و مهارتها

1- آشنایی با مفاهیم و کلیات GIS
2- آشنایی با کاربردهای GIS در علوم مهندسي
3- بررسي اطلاعات جغرافيايي و استفاده از آنها در برنامه ريزي هاي خرد و كلان بوسیله نرم افزار ArcGIS
4- آماده سازي داده ها يا انجام عمليات GIS Readyشرایط شرکت کنندگان
- كارشناس يا تكنسين مرتبط با اطلاعات مكاني - دانشجويان رشته هاي مخلف مرتبط با علوم زمين(نقشه برداري، زمين شناسي، شهرسازي و ...)

توانایی های مورد انتظار از دانشپذیران در پایين دوره
- آشنايي با مفاهيم و كليات نرم افزار ArcGIS - توانايي بررسي اطلاعات جغرافيايي و استفاده از آنها در برنامه ريزي هاي خرد و كلان بوسيله نرم افزار ArcGIS

مخاطبان
- كارشناسان سازمان هاي دولتي مرتبط با اطلاعات مكاني و نقشه - كارشناسان شركت هاي مشاور خصوصي مرتبط با اطلاعات مكاني و نقشه - دانشجويان رشته هاي مخلف مرتبط با علوم زمين(نقشه برداري، زمين شناسي، شهرسازي و ...)

مدت
40  ساعت

كاربرد درس در ساير دروس


سرفصل
 • آشنایی با مفاهیم کلی داده های مکانی و نقشه، تعریف و تاریخچه GIS، مفهوم داده های مکانی و توصیفی، منابع داده مکانی GIS و اجزای GIS
 • مدل های داده ای مکانی (داده های برداری و رستری) مزایا و معایب
 • داده، اطلاعات، داده های رقومی و غیر رقومی
 • سیستم های مدیریت پایگاه داده DBMS و پایگاه داده زمین مرجع (Geodatabase)
 • مقایسه هزینه و منافع پیاده سازی GIS
 • مدل سازی در GIS و کاربردهای GIS
 • آشنایی با سیستم مختصات، سیستم تصویر و زمین مرجع سازی (ژئورفرنس نمودن) در GIS و مرجع دهی ارتفاعی
 • آشنایی با سیستم تعیین موقعیت جهانی (GPS)
 • آشنایی با استانداردهای اطلاعات مکانی و پيشرفتهای اخير در (GIS (MobilGIS ، WebGIS, SDI
 •  آشنايي با محيط نرم افزار ArcMap و کار با ابزارهای استاندارد و عمومی آن
 • معرفي انواع فرمت هاي داده اي قابل نمايش در ArcGIS
 •  برداشت اطلاعات توصیفی و لینک این اطلاعات به موقعیت مکانی عوارض
 • نحوه ساخت لایه نقطه ای از فایل های متنی دارای داده های مختصاتی
 •  آشنايي با نوع هاي داده اي و نحوه ايجاد لايه هاي خطي، نقطه اي و پليگوني در محيط ArcGIS به همراه نحوه ساخت فیلدهای اطلاعات توصیفی
 • تعيين و تبديل سيستم هاي مختصات
 •  ایجاد و تغییر سیمبولوژی لایه های خطی، نقطه ای و پلیگونی
 • ذخیره سازی و نمایش یک پروژه در محیط ArcMap
 • ژئورفرنس نمودن تصاوير رستري
 • ویرایش در محیط GIS
 • معرفي خصوصيات لايه هاي اطلاعاتي
 • كارتوگرافي و Symbology لايه هاي اطلاعاتي
 • برچسب گذاري، و مديريت برچسب¬ها
 • استخراج المان هاي آماري و تهيه نمودارها(Charts)
 • بررسي نقشه هاي پوششی کشوری 25000/1 ، 1:2000 و تهيه فايل SHP از نقشه هاي مذكور
 • Import ، Export و Convert نمودن انواع لايه هاي اطلاعاتي
 • Select نقاط مربوط به یک لایه و خروجی گرفتن از آن نقاط بصورت SHP
 • كار با جداول اطلاعاتي(Tables)، کار با فیلدها و محاسبات
 • Calculate Geometry
 •  پرس و جوي هاي توصيفي(Attribute Select By)
 • پرس و جوي هاي مكاني(Select By Location)
 •  اتصال جداول توصيفي به نقشه (Relate, Join)
 • توابع همپوشاني Overlay
 • تهيه خروجي Layout
 • ابزار Attachment و كاربردهاي آن
 • كار با ابزارهای Effects ،Bookmarks
 • كار با تعدادي از ابزارهاي ماژول پردازش اطلاعات مكاني Geoprocessing نرم افزار ArcMap
 • آشنايي با محيط نرم افزار ArcCatalog
 • Conversion Tools آیتم layer to KML