.: مشخصات درس
اهداف و مهارتها

توانمند سازي نيروي متخصص در زمينه فعاليت در امور حسابداريشرایط شرکت کنندگان
علاقه مندان به دوره حسابداري

توانایی های مورد انتظار از دانشپذیران در پایين دوره
توانايي ثبت زدن دفاتر قانوني وتهيه گزارشات مالي ارئه صورتهاي قانوني حسابداري

مخاطبان
مورد استفاده افرادي كه علاقه مند به رشته حسابداري هستند.

مدت
40  ساعت

كاربرد درس در ساير دروس


سرفصل

• تعريف حسابداري و معادله حسابداري و اهميت حسابداري در موسسات و آشنايي با استفاده كنندگان از اطلاعات حسابداري – نحوه ثبت در دفاتر - معرفي انواع حسابها ( دائم – موقت )
• آشنايي با انواع دفاتر قانوني ( دفتر روزنامه – دفتر كل ) و دفاتر فرعي (كپيه – دارايي – معين )
• آشنايي با انواع تراز آزمايشي و نحوه تهيه آن 
• آشنايي با حسابداري خريد و فروش كالا و تخفيفات همچنين ثبت برگشتي از خريدها و فروش ها
• آشنايي با روشهاي ثبت در حسابداري ( روش ادواري و دائمي )
• آشنايي با انواع اصلاحات حسابها در پايان دوره مالي شامل ( پيش پرداخت – پيش دريافت – هزينه ها و درامدهاي ثبت نشده – موجودي كالا – ملزومات – استهلاكات و مطالبات مشكوك الوصول )
• آشنايي با تهيه تراز آزمايشي اصلاح شده
• آشنايي با تهيه صورتهاي مهم مالي شامل ( سود و زيان – سرمايه – ترازنامه ( بيلان ) )
• آشنايي با روشهاي ارزيابي موجودي كالاي پايان دوره در انبار ( FIFO , LIFO , Average  )
• آشنايي با بستن حسابها در پايان دوره مالي ( بستن حسابهاي موقت – دائم ) و افتتاح حسابهاي دائم در ابتداي دوره مالي ( سند افتتاحيه )
• معرفي تنخواه گردان – انواع تنخواه ( تنخواه گردان ثابت و متغيير ) – بستن حساب تنخواه همچنين تجديد و ترميم وجه تنخواه
• آشنايي با حساب صندوق – كسري و فزوني صندوق – اصلاح حساب كسري و فزوني صندوق و بستن حساب كسري و فزوني صندوق وتهيه صورت مغايرت بانكي – انواع صورت مغايرت – ثبت آن در دفاتر قانوني
• تهيه كاربرگ (Work Sheet ) و نحوه انتقال حسابها به كاربرگ وآشنايي با سفته – برات – نكول سفته – تنزيل سفته – واگذاري اسناد به بانك و نحوه وصول و ثبت آن وآشنايي با مفروضات حسابداري – تصحيح اشتباهات حسابدار