.: مشخصات دورهاین دوره شامل درس(های) زیر می باشد:

(جهت اطلاع از سرفصل دروس، روی نام درس کلیک نمایید.)
عنوان درس: روشهاي تهويه گرم وسرد با هوا و تاسيسات بهداشتي در فضاهاي پرجمعيت( نظام مهندسي- ارتقا پايه 2به1- تاسيسات مكانيكي- نظارت و طراحي)
روزساعت شروعساعت پایانمحل برگزاریتاریخ شروع پیش بینی شدهتاریخ شروع قطعی
دوشنبه16:0020:00خارج از سازمان 14/04/140014/04/1400
جمعه16:0020:00خارج از سازمان 14/04/140014/04/1400
جمعه9:0013:00خارج از سازمان 14/04/140014/04/1400
مدت دوره
16 ساعت

برگزار کننده
موسسه آموزش عالی آزاد نوید پارس - نظام مهندسی -کد اقتصادی:411358848933، شناسه ملی: 10530132571، کدپستی: 7194616969

شهریه دوره
1,728,000 ریال

کد دوره
11404


اعتبار تا تاریخ 30/09/1400
اهداف و مهارتها

دانش فنی مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان و امکان ارتقاء پایه بر اساس مقرارت و آئین نامه های آن سازمان


شرایط شرکت کنندگان  

دارندگان پروانه اشتغال به كار مهندسي پايه2نظارت و طراحي از گروه تاسيسات مكانيكي از سازمان نظام مهندسي ساختمان


  پیش نیاز دوره