.: مشخصات دورهاین دوره شامل درس(های) زیر می باشد:

(جهت اطلاع از سرفصل دروس، روی نام درس کلیک نمایید.)
مدت دوره
3 ساعت

برگزار کننده
مؤسسه فرهنگي هنري نويد آموزان پارس

شهریه دوره
400,000 ریال

اعتبار تا تاریخ 29/12/1400
اهداف و مهارتها

 

 به منظور ارزیابی مناسب هر دانش پذیر جهت ورود به دوره های IELTS و امکان تحصیل در دوره مناسب با توانمندی های خود نیاز است ،هر فرد در یک آزمون تعیین سطح حضوري با استادمشخص به مدت10دقیقه شرکت نماید و از سطح خود جهت ثبت نام اطمینان حاصل نماید


شرایط شرکت کنندگان  
  1.  آشنايي با IELTS ودارا بودن دانش زباني در سطح مياني
  2. آشنايي با كامپيوتر و اينترنت
  3. در اختیار داشتن امکانات لازم فراگیری غیرحضوری مطابق موارد مندرج در سرفصل درس

 


  پیش نیاز دوره