.: مشخصات دورهاین دوره شامل درس(های) زیر می باشد:

(جهت اطلاع از سرفصل دروس، روی نام درس کلیک نمایید.)
مدت دوره
3 ساعت

برگزار کننده
مجتمع فني ديباگران نويد پارس

شهریه دوره
250,000 ریال

اعتبار تا تاریخ 30/09/1400
اهداف و مهارتها

 هدف اکثريت شرکت کنندگان در دوره هاي آموزش زبان انگليسي جبران ضعف هاي ناشي از يادگيري نادرست در سال هاي قبل است، لذا بسيار مهم است زبان آموز در کلاسي شرکت نمائيد که متناسب با وضعيت دانش و مهارت هايشان در زبان انگليسي و به خصوص مکالمه است.

برخي از مخاطبان ضرورت انجام تعيين سطح را باور نداشته و اصرار بر شروع يادگيري از پايه يا سطح خاصي را دارند که متاسفانه بعد از حضور در کلاس يا دچار سرخوردگي ناشي از سادگي مطالب شده يا به دليل تفاوت توانايي مکالمه با ساير شرکت کنندگان از ادامه دوره منصرف مي شوند.

به منظور ارزیابی مناسب؛ آزمون تعیین سطح  مجازی (آنلاین) به صورت صوتی و تصویری با حضور استاد ذي صلاح با مدت حداکثر  10 دقیقه ( اين مصاحبه ممکن است يک تا حداکثر 10 دقيقه به طول انجامد) از طریق یکی از نرم افزارهایی که در زمان تماس موسسه  به دانش پذیر معرفی می شود، برگزار مي گردد تا متقاضي از سطح خود جهت ثبت نام اطمینان حاصل نماید


شرایط شرکت کنندگان  

آشنايي با كامپيوتر و اينترنت
توانايي شركت در آزمون آنلاين و در اختيار داشتن تجهيزات مورد نياز


  پیش نیاز دوره