.: مشخصات دورهاین دوره شامل درس(های) زیر می باشد:

(جهت اطلاع از سرفصل دروس، روی نام درس کلیک نمایید.)
مدت دوره
20 ساعت

برگزار کننده
مؤسسه فرهنگي هنري نويد آموزان پارس

شهریه دوره
4,500,000 ریال

اعتبار تا تاریخ 29/12/1400
اهداف و مهارتها

آموزش اصولي و مبتني بر مفاهيم علمي در زمينه طراحي وب به نوجوانان


شرایط شرکت کنندگان  

1.   آشنايي با كامپيوتر در حد ICDL 1 یا شهروند الکترونیک 1

 2.در اختیار داشتن امکانات لازم فراگیری غیرحضوری مطابق موارد مندرج در سرفصل درس  پیش نیاز دوره