.: مشخصات دورهاین دوره شامل درس(های) زیر می باشد:

(جهت اطلاع از سرفصل دروس، روی نام درس کلیک نمایید.)
مدت دوره
40 ساعت

برگزار کننده
مؤسسه آموزش عالي آزاد نويد پارس

شهریه دوره
شهریه معتبر نیست ریال

اعتبار تا تاریخ
اهداف و مهارتها

آموزش مهارتها ي كار با نرم افزار به نقشه برداران در زمينه نقشه برداري عمران، راه، آب، خاكبرداري و خاك ريزي و قدرتمند ساختن متخصصين نقشه برداري در زمينه محاسبات  احجام خاكي

 


شرایط شرکت کنندگان  
  1. آشنايي  با ويندوز.
  2. توصيه مي گردد شركت كنندگان به نرم افزار Autocadتسلط كافي داشته باشند .

  پیش نیاز دوره