.: مشخصات درس
اهداف و مهارتها
  •  توانمند سازی دانش پژوهان در تحلیل و طراحی سه بعدی  سازه های ساختمانی با بکارگیری نرم افزار Etabs & Safe

  • تکمیل مهارتهای کسب شده در تحلیل و طراحی سازهای  بتنی توسط نرم افزار Etabs

  • تدوین و تهیه دفترچه های محاسباتی فولادی بر اساس آخرین آیین نامه ها و ظوابط

  • تدوین و تهیه دفترچه های محاسباتی بتنی بر اساس آخرین آیین نامه ها و ظوابط

 شرایط شرکت کنندگان
گذراندن حداقل دروس فولاد1 و بتن 1 آشنايي با مفاهيم و اصول تئوري طراحي و بارگزاري سازه هاي ساختماني

توانایی های مورد انتظار از دانشپذیران در پایين دوره
محاسبه بارهاي زلزله، باد، بار ثقلي بين ستون ها و تيرها، طراحي تيرهاي مركب و ديوار برشي، توانايي ترسيم فونداسيون سازه هاي ساختماني با استفاده از نرم افزار Safe كسب مهارتهاي تكميلي تحليل و طراحي سازهاي ساختماني (شامل طراحي سقف كامپوزيت، ديوارهاي برشي و ...) توانايي تدوين دفترچه هاي محاسباتي ساختمانهاي فولادي و بتني

مخاطبان
فارغ التحصيلان و دانشجويان رشته هاي عمران

مدت
60  ساعت

كاربرد درس در ساير دروس


سرفصل

 

جلسه
 
1
معرفی سیستم های لرزه ای:
انواع سیستمهای سازه ای مقاوم در برابر بارهای جانبی و قائم و تفاوت رفتاری آنها شامل سازه های قابی ساده، خمشی و دوگانه
انواع سقف های متداول و اصول تعیین جهت کف ها
نحوه استقرار ستونها ، تیرها و تعیین محل بادبندها
2
3
4
اصول تحلیل و طراحی سازه های فولادی: محاسبات دستی، منطبق با مبحث دهم مقررات ملی ویرایش 1400
طراحی اعضای کششی، فشاری،  خمشی و برشی
اثرات تغییر شکل δ و Δ و رفتار غیرخطی در تحليل
5
مفاهیم طراحی لرزه ای سازه های فولادی و ضوابط سیستم های مهاربندی:
معرفی ضوابط شکل پذیری کم، متوسط و زیاد سیستم های سازه ای فولادی
6
7
8
9
کار در کلاس:
انجام پروژه فولادی با سیستم قاب ساده مهاربندی ویژه و سقف تیرچه و بلوک در نرم افزار ETABS
10
ضوابط لرزه ای سیستم های قاب خمشی
11
اصول طراحی سقف عرشه فولادی:
محاسبات دستی، منطبق با مبحث دهم مقررات ملی ویرایش 1400 و اصول نرم افزاری طراحی سقف عرشه فولادی
12
13
14
15
کار در کلاس:
انجام پروژه فولادی با سیستم قاب خمشی و سقف عرشه فولادی در نرم افزار ETABS
16
17
اصول طراحی اتصالات جوشی:
طراحی اتصال ساده تیر به ستون،
طراحی اتصال مهاربندها
18
19
20
اصول طراحی اتصالات پیچی:
طراحی اتصالات گیردار تیر به ستون
طراحی کف ستون ها