.: مشخصات درس
اهداف و مهارتها
  •      آشنايي با اصول مدل سازي و مونتاژ قطعات پيچيده و سطوح پيچيده صنعتي با کمک نرم افزار Catia
  •     توانايي استخراج نقشه هاي مرحله اي ، نقشه هاي مونتاژي و نمادي انفجاري
  •  توانايي انجام محاسبات کمي و کيفي مدل ها، ورق کاري و طراحي قالب 


شرایط شرکت کنندگان
آشنايي با يكي از سيستم هاي عامل نظير ويندوز آشنايي با مباني AutoCAD آشنايي با اصول طراحي و قالب سازي

توانایی های مورد انتظار از دانشپذیران در پایين دوره
كسب مهارت لازم براي استفاده از نرم افزار طراحي و ايجاد مدل هاي سه بعدي به صورت Solid كسب مهارت لازم براي انجام محاسبات كمي و كيفي مدل ها كسب مهارت لازم جهت تهيه نقشه دو بعدي

مخاطبان
مورد استفاده دانشجويان و فارغ التحصيلان رشته مهندسي مكانيك، صنايع و كارشناسان قالب سازي

مدت
70  ساعت

كاربرد درس در ساير دروس


سرفصل

 

ü      شروع محيط Sketcher تا پايان دستورRectangle  از Profile
ü      محيط Sketcher تا پايان دستور Point از نوار ابزار Profile
ü      محيط Sketcher تا پايان دستور Chamfer از نوار ابزار Operation
ü      محيط Sketcher تا پايان دستور Constraint
ü      محيط Sketcher تا پايان دستور Project 3D element
ü      دستور Sketch Analysis تا پايان محيط Sketcher
ü      شروع مبحث Part Design از دستور Pad
ü      محيط Part تا دستور Multi Section
ü      محيط Part تا دستور Edge fillet از نوار ابزار Operation
ü      محيط Part تا دستور Rectangular Pattern
ü      محيط Part تا دستور Close Surface
ü       محيط Part تا انتهاي نوار ابزار Assembly
ü      انتهاي محيط Part و دستور Local Coordinate
ü      شروع محيط Surface Design تا پايان دستور Line
ü      محيط Surface Modeling تا پايان دستور Helix از نوار ابزار Wire Frame
ü      محيط Surface Modeling تا پايان نوار ابزار Wire Frame
ü      نوار ابزار Surface تا پايان دستور Multisection
ü      محيط Surface Modeling تا پايان نوار ابزار Sweep
ü      محيط Surface Modeling نوار ابزار Operation تا دستور Affinity
ü      پايان بحث Surface و حل چندين مثال .
ü      شروع بحث Sheet Metal تا پايان دستور Hem
ü      محيط Sheet Metal تا دستور Bridge از نوار Stamp
ü      انتهاي بحث Sheet Metal تا دستور Fold, Unfold
ü      شروع محيط Drafting تا پايان دستور Isometric View
ü      مبحث Drafting تا دستور Weld Symbol
ü      اتمام مباحث اندازه گيري و نماگيري
ü      اتمام مبحث (Table & Title block) Drafting
ü      شروع مبحث Assembly تا پايان دستور Numbering
ü      مبحث Assembly تا پايان دستور Angle Constrain
ü      اتمام مبحث Assembly
ü      توضيحات مختصر در مورد محيط Analysis در محيط Catia
 
 
شرکت کنندگان در دوره لازم است برای شرکت در این دوره تجهیزات زیر را در اختیار داشته باشند:
 
1- اینترنت پر سرعت بیشتر از 512 کیلوبایت متقارن
2- کامپیوتر یا لپ تاپ با حداقل مشخصات
  • 1.4GHz Intel Pentium 4 or faster processor (or equivalent)
  • Windows 10, 8.1 (32-bit/64-bit), Windows 7 (32-bit/64-bit)·4gig ram)
  • Microsoft Internet Explorer 9 or later, Windows Edge browser, Mozilla Firefox, and GoogleChrome
    نرم افزار مورد نیاز :catia
3-HEADSET برای شنیدن یا صحبت نمودن

نکته: لینک بازپخش کلاس نیز در انتهای هر جلسه برای هر یک از دانش پذیران از طریق اکانت آموزش مجازی ارسال می شود.( این لینک به مدت یک هفته در دسترس خواهد بود)