.: مشخصات درس
اهداف و مهارتها

توانمند سازي فارغ التحصيلان مهندسي صنايع و همچنين ساير علاقه مندان به مهارت برنامه ريزي و كنترل پروژه در بكارگيري مفاهيم تئوري برنامه ريزي و كنترل پروژه با استفاده از نرم افزار عملياتي MSP. شرایط شرکت کنندگان
آشنايي با كامپيوتر و ويندوز آشنايي با مفاهيم تئوري برنامه ريزي و كنترل پروژه

توانایی های مورد انتظار از دانشپذیران در پایين دوره
تعريف پروژه ، فعاليتها ، ساختار شكست كار ، برنامه ريزي زماني ، تخصيص منابع ، كنترل و به روزآوري پروژه و تهيه گزارشات مربوطه در حد موارد مطرح شده در سرفصل دوره

مخاطبان
دانشجويان و فارغ التحصيلان رشته هاي مهندسي نظير صنايع ، عمران ، مكانيك ، برق و ... كارشناسان تحليل پروژه و مهندسين ناظر و كارشناسان تيم هاي كنترل پروژه

مدت
30  ساعت

كاربرد درس در ساير دروس


سرفصل
 1. تعريف پروژه ، مشخصات پروژه ، چرخه حيات پروژه ،اهدافپروژه،كارفرما،مواردقرارداديو
 2. آشنايي با استاندارد PMBOK
 3. معرفي و تشريح سيستم برنامه ريزي و کنترل پروژه با الهام از استاندارد PMBOK
 4. تشريح تكنيك هاي برنامه ريزي
 5. تشريح مفهوم ساختار شکست کار (WBS) و تهيه آن
 6. تعريف پروژه در نرم افزارMSP شامل موارد زير:
 7. وارد كردن مشخصات كلي پروژه (Project Information)
 8. تعريف و تغيير تقويم پروژه (Calendar)
 9. تهيه برنامه زمانبندي اوليه پروژه شامل موارد زير:
 10. ورود فعاليت ها (Task Entry) و مشخصات آنها (Task Information)
 11. تشريح و ايجاد انواع فعاليتها (,Summery Task,Task Milestone) با استفاده از مفهوم ساختار شکست کار (WBS)
 12. ورود زمان انجام فعاليتها (Duration)
 13. تشريح انواع روابط در MSP، ورود روابط بين فعاليت ها با استفاده از مفاهيم پيش نياز و پس نياز (Successor, Predecessor) با روش هاي مختلف
 14. ترسيم شبكه پروژه به روش CPM ، انجام محاسبات زمان بندي
 15. تشريح مفاهيم مسير بحراني (Critical Path) و شناوري ها (Float)
 16. آشنايي با انواع شناوريها و نحوه به دست آوردن آنها
 17. فرمت بندي، نماها و جداول مختلف پروژه (View, Format)
 18. تنظيمات سفارشي نمودار گانت، جدول فعاليتها و ساير نمودارها (Gantt Chart Wizard)
 19. تخصيص منابع (Resource Assignment) شامل موارد زير:
 20. آشنايي با انواع منابع، برآورد و تعريف آنها (Resource Sheet)
 21. وارد کردن مشخصات منابع (Resource Information)
 22. تخصيص منابع به فعاليتها (Resource Assignment)
 23. تحليل وضعيت منابع با استفاده از نمايش هاي Resource Graph، Resource Usage، Task Usage
 24. تشريح مفهوم تخصيص بيش از اندازه يا تداخلي (Over allocation)
 25. تسطيح منابع (Leveling) به روشهاي مختلف.
 26. گزارشات مصرف منابع (Workload) و گزارشات Cash Flow
 27. ترسيم نمودار S-Curve براي پيشرفت زماني برنامه ريزي شده در اکسل
 28. تعريف ارزش وزني فعاليتها در پروژه (Weight Factor)، محاسبه درصد پيشرفت وزني (فيزيكي)، رسم نمودار S-Curve پيشرفت فيزيكي در اكسل
 29. تشريح مفهوم پروژه هدف (Baseline)، ايجاد و نمايش آن در كنار نمايش فعلي پروژه.
 30. فرآيند كنترل پروژه
 31. بروزرساني پروژه (Tracking & Updating) از طريق پيگيري و ثبت اتفاقات پروژه
 32. تحليل وضعيت پروژه
 33. گزارش مشکلات و دلايل تاخير هر فعاليت و پروژه و ارائه پيشنهاد براي حل آنها
 34. اهميت پيگيري و مستند سازي اتفاقات پروژه
 35. آشنايي با ابزارهاي فيلتر (Filter) و گروه بندي (Group) و كاربردهاي آنها
 36. تهيه گزارشات مختلف (Reports)
 37. تنظيمات نمايش اطلاعات پروژه و چاپ (Print)
 38. آناليز پروژه با استفاده از روش ارزش كسب شده (Earn Value Method) و امتحان
 39. مثالهاي کاربردي در طول كلاس و جلسات
 40. تعريف يک پروژه نمونه در کلاس و کامل کردن آن در طول دوره
 41. ارائه مثالهاي تجربي و عملي براي هر قسمت
 42. لزوم تعريف يک پروژه اختصاصي توسط هر دانشجو و کامل کردن آن در طول دوره

 

 شرکت کنندگان در دوره لازم است برای شرکت در این دوره تجهیزات زیر را در اختیار داشته باشند:

 
1- اینترنت پر سرعت بیشتر از 512 کیلوبایت متقارن
2- کامپیوتر یا لپ تاپ با حداقل مشخصات
 • Computer and processor: 1.6 gigahertz (GHz) or faster, 2-core,Hard Disk: 4.0 GB of available disk space Memory: 4 GB of RAM
 • Windows 10, 8.1 (32-bit/64-bit), Windows 7 (32-bit/64-bit)· (4GB recommended)
 • Microsoft Internet Explorer 9 or later, Windows Edge browser, Mozilla Firefox, and GoogleChrome
نرم افزار های مورد نیاز:
 • MS PROJECT 2019
3-HEADSET برای شنیدن یا صحبت نمودن