.: مشخصات درس
اهداف و مهارتها

آموزش مهارت هاي طراحی، مونتاژ و تحليل قطعات و مکانيزم ها ، به هدف شبيه سازي سريع و ارزيابی کيفيت محصول قبل از ساخت توسط نرم افزار SolidWorks شرایط شرکت کنندگان
آشنايي با رسم فني و نقشه كشي صنعتي آشنايي مقدماتي با دروس پايه مهندسي مكانيك

توانایی های مورد انتظار از دانشپذیران در پایين دوره
توانايي ترسيم قطعات (Pat Design) توانايي تهيه نقشه از قطعات (Drafting & Drawing) توانايي تحليل مكانيكي قطعات و مكانيزمها (CAE) آشنايي مقدماتي با ارزيابي قطعات براي مرحلة ساخت (CAM)

مخاطبان
افرادي كه در پروژه هاي ساخت تجهيزات مكانيكي مشاركت دارند يا در صنايع ساخت و توليد، مكانيك خودرو و صنايع مرتبط با مهندسي مكانيك سيالات و جامدات مشغول به كار مي باشند.

مدت
40  ساعت

كاربرد درس در ساير دروس


سرفصل

- معرفی قابليتهای نرم افزار SolidWorks 2019

- معرفی محيط نرم افزار SolidWorks 2019

- ترسيمات دو بعدی و معرفی قيود

- استفاده از "Smart Dimension"

- تکاليف مربوطه با راهنمای جامع

- ترسيم قطعات (مدلهای Part)

- استفاده از دستورهای "base" ، "boss"، "cut"، "shell" و "fillet" و ساير "Feature" ها برای ترسيم قطعات سه بعدی

- استفاده از دستور "Revolved boss" برای ترسيم

- استفاده از دستور "Swept" برای ترسيم

- اندازه گيری فواصل برای قطعات "Part"

- نمايش قطعه برش خورده

- ايجاد نوشته بر روی يک قطعه

- معرفی انواع "Pattern" و "Curve Driven Pattern"

- تعيين سيستم احاد مناسب

- تکاليف مربوطه با راهنمای جامع

- ترسيم چرخ يک خودرو

- ترسيم "Turbo Fins"

- ترسيم يک چرخ دنده

- ترسيم به کمک "Curve Driven Pattern"

- - ترسيم سه بعدی با استفاده از صفحات (3D Sketching with planes)

- تعريف صفحات

- اضافه کردن قيود هندسی

- ايجاد "Loft Surface"

- معرفی جعبه ابزار "Selection Manager"

- تکاليف مربوطه با راهنمای جامع

- ترسيم يک ماشين مسابقه ای و مونتاژ اجزای آن (بررسی و معرفی نمودار درختی)

- روش ترسيم بال هواپيما با استفاده از دستور "Loft Surface"

- استفاده از دستور "Loft" برای يک ترسيم ساده

- معرفی قابليتهای "Surface design"

- ايجاد سطوح با استفاده از Wire frame

- يکپارچه سازی سطوح

- معرفی دستورهای Extrude surface، Revolve surface، Boundary surface، Filled surface، Planar surface، ...

- معرفی Design Table

- کاربرد همزمان Excell و Solidworks برای ايجاد Design Table

- استفاده از Equations

- In-Class Project#3

- معرفی محيط Drawing

- معرفی تمامی تنظيمات برای ايجاد يک نقشه ايده آل از قطعات

- نمايش نمای برش خورده قطعات

- تنظيم نماها در راستای مناسب

- نمايش جزئيات روی نقشه

- تکميل و ويرايش جدول برای نقشه

- استفاده از هاشور

- اضافه کردن نماهای مورد نياز به محيط نقشه کشی

- معرفی 3D Glass visualization

- قابليتهای پيشرفته Feature ها در محيط Part Design

- روش استفاده از دستور Flex

- روش استفاده از دستور Draft

- روش استفاده از دستور Fillet، Rib، Dome، Deform و ...

- معرفی محيط Assembly Design

- معرفی Standard mates

- معرفی Advanced mates

- معرفی Mechanical mates

- معرفی Layout و Block ها

- ترسيم يک جرثقيل دو بعدی و مونتاژ آن با استفاده از Block ها

- مونتاژ قطعات يک گيرة فشاری "Toggle Press"

- کار با قطعات مونتاژ شده

- حرکت دادن قطعات متحرک يک گيرة فشاری "Toggle Press"

- بدست آوردن ابعاد از قطعات مونتاژ شده

- مونتاژ قطعات سه نظام و استفاده از Linear Coupling Mate برای حرکت هماهنگ قطعات

- معرفی کاربردهای Advanced Mates

- تکاليف مربوطه

- ايجاد انواع مفصلهای مسطح (Planar Joints)

- مونتاژ و بررسی يک مکانيزم چهار "Link" ی شامل "Pin-Joint".

- مونتاژ و بررسی يک مکانيزم چهار "Link" ی شامل يک "Pin-in-Slot".

- مونتاژ و بررسی يک مکانيزم چهار "Link" ی شامل يک "Sliding Joint".

- مدلسازی ديناميکی حرکت رفت و برگشتی سيلندر يک موتور احتراق داخلی چهار زمانه و تحليل نيروها

- استفاده از نوار ابزار "Motion Manager" برای بررسی حرکت قطعات مونتاژ شده متحرک

- بررسی سينماتيکی و نمايش حرکت يک مکانيزم چهار "Link" ی و دنبال کردن نقاط متحرک

- غير فعال کردن قيدهای بکار رفته در مونتاژ و بررسی حرکت

- اصول استفاده از قابليتهای بهينه سازی

- دستيابی به "Factor Of Safety" يک قطعه تحت بار اعمال شده

- تنظيمات اوليه، تعريف مواد، ايجاد قيود ، اعمال نيرو و حل مسئله

- مشاهده نتايج و ايجاد گزارش تحليل.

- تکاليف مربوطه با راهنمای جامع

- In-Class Project#1-

- معرفی توانايی های "Photoworks"

- استفاده از "Scene Editor" و تنظيمات لازم برای تهية تصاوير واقعی از اجسام شيشه ای

- اضافه کردن نور به يک "Scene"

- معرفی تنظيمات لازم برای ايجاد انواع تصاوير دلخواه

- تکاليف مربوطه با راهنمای جامع

- In-Class Project#2-

- معرفی "edrawing" و حل مثال

- متحرک سازی مدل

- ايجاد لايه های مختلف

- اتصال نماها

- In-Class Project#4

 

شرکت کنندگان در دوره لازم است برای شرکت در این دوره تجهیزات زیر را در اختیار داشته باشند:

1- اینترنت پر سرعت بیشتر از 512 کیلوبایت متقارن

2- کامپیوتر یا لپ تاپ با حداقل مشخصات

  • Processor: 3.3 GHz or higher clock speed Operating System: Windows 10 64-bit Memory: 32GB (16GB minimum) Hard Drive: Solid State Drive (SSD), maintaining at least 20GB free space
  • Microsoft Internet Explorer 9 or later, Windows Edge browser, Mozilla Firefox, and GoogleChrome

نرم افزار های مورد نیاز دوره :

 

  • Solidworks 2019

3-HEADSET برای شنیدن یا صحبت نمودن

 

نکته: لینک بازپخش کلاس نیز در انتهای هر جلسه برای هر یک از دانش پذیران از طریق اکانت آموزش مجازی ارسال می شود.( این لینک به مدت یک هفته در دسترس خواهد بود)