.: مشخصات درس
اهداف و مهارتها
 1. آشنايي با انواع مدلسازي
 2. آشنايي با قابليت هاي نرم افزاربراي ايجاد هندسه و شبكه هاي مورد نظر
 3. آشنايي با قابليت هاي نرم افزار براي مدلسازي و شبيه سازي حركت سيالات در محيط هاي مختلف و تحليل مسائل انتقال حرارت.

 

 شرایط شرکت کنندگان
آشنايي با يكي از سيستم هاي عامل نظير ويندوز. تسلط به مفاهيم تئوري و اصول ديناميك سيالات

توانایی های مورد انتظار از دانشپذیران در پایين دوره
كسب مهارت لازم در تحليل مسائل سيالات و انتقال حرارت مدلسازي مسائل و طراحي هاي ساده و پيچيده

مخاطبان
مورد استفاده مهندسان و دانشجويان رشته هاي مهندسي مكانيك، شيمي، نفت، پتروشيمي، عمران و ...

مدت
40  ساعت

كاربرد درس در ساير دروس


سرفصل
 1. آشنايي با شبکه بندي و انواع آن
 2. توليد شبكه سازمان يافته، بي سازمان و چندبلوكي
 3. آشنايي با محيط مدل سازي انسيس در Design Modeler
 4. ساخت هندسه و ایجاد مدل در Design Modeler و حل مثالهای مرتبط
 5. آشنايي كلي با Ansys workbench و محيط كاري FLUENT
 6. توضيح كلي منوهاي نرم افزار Fluent و روند وارد كردن مدل به نرم افزار و تنظيم شرايط مرزي مربوطه
 7. بررسي و آشنايي با تمام شرايط مرزي در كاربردهاي مختلف
 8. توانايي انجام حداقل دو مورد پروژه در مورد انتقال حرارت هدايت و جابجايي
 9. مدل زانويي براي تركيب آب گرم و سرد و بررسي انتقال حرارت در آن
 10. انتقال حرارت درون جسم جامد
 11. ديدن جوابهاي خروجي و post processing
 12. آشنایی با مواد و تعریف خواص آنها
 13. حل مثالهای مرتبط
 14. آشنایی با روش حجم محدود و تنظیمات حلگر
 15. آشنايي و تشريح مدلهاي تلاطم و حل مثالهای مرتبط
 16. مدلسازي جريان قابل تراكم مادون صوت و مافوق صوت در قالب دو مثال 1- جريان داخلي درون نازل 2- جريان خارجي روي بال
 17. مدلسازي جريان غير دائمي به كمك مثال
 18. آزمون عملی پایان دوره
 
شرکت کنندگان در دوره لازم است برای شرکت در این دوره تجهیزات زیر را در اختیار داشته باشند:
 
1- اینترنت پر سرعت بیشتر از 512 کیلوبایت متقارن
2- کامپیوتر یا لپ تاپ با حداقل مشخصات
 • core2quad- or faster processor (or equivalent)
 • Windows 10, 8.1 (32-bit/64-bit), Windows 7 (32-bit/64-bit)·16Gig RAM)
 • Microsoft Internet Explorer 9 or later, Windows Edge browser, Mozilla Firefox, and GoogleChrome
نرم افزار مورد نیازAnsys Fluent
3-HEADSET برای شنیدن یا صحبت نمودن

 

نکته: لینک بازپخش کلاس نیز در انتهای هر جلسه برای هر یک از دانش پذیران از طریق اکانت آموزش مجازی ارسال می شود.( این لینک به مدت یک هفته در دسترس خواهد بود)