.: مشخصات درس
اهداف و مهارتها

 افزايش توان و مهارتهاي چهار گانه زباني در سطح فرامیانی (تکمیل سطح C1 بر اساس استاندارد CEFR)جهت علاقه مندان به زبان انگليسيشرایط شرکت کنندگان
تسلط به زبان انگليسي در سطح ADV1 و يا سن 18 سال به بالا جهت شركت در آزمون تعيين سطح با داشتن دانش زباني در سطح ADV1

توانایی های مورد انتظار از دانشپذیران در پایين دوره
محاوره به زبان انگليسي در سطح High intermediate و تسلط بر سطح C1, همچنين توانايي شركت در كلاسهاي IELTS مقدماتي در صورت نياز به آمادگي جهت شركت در آزمونهاي بين المللي البته بعد از شركت در تعيين سطح

مخاطبان
علاقه مندان به تقويت دانش زبان انگليسي در سطوح پيشرفته دانش اموختگان سطح ADV1

مدت
40  ساعت

كاربرد درس در ساير دروس


سرفصل

 Viewpoint is an innovative course that's based onextensive research into the Cambridge English Corpus, taking students to ahigher level of proficiency to become effective communicators. Carefully constructed grammar, vocabulary, speaking, and writing syllabi help students cross the threshold from dependent, lower-level learning. Explicit and systematic development of conversation strategies, develop students' ability to effectively manage a wide range of spoken interactions in formal and informal contexts. Expertly designed writing syllabus focuses on the process and skills that are essential for successful academic writing, especially in examinations.

In this level, Units 4 to 6 of thebook Viewpoint 2 will be covered.
 
 
Unit4: Amazing World
Grammar
Learning grammar points like future perfect, formal propositional expression;
Vocabulary
Learning vocabulary and phrases about behavior of wild life, suffixes with able, impact of human on the nature, natural world, expression like what’s more, in any case, in anyevent;
Writing
Learning how to write a persuasive about environmental concern.
 
Unit 5: Progress
Learning grammar points like adverbs withcontinuous and perfect form of passive, past modals with passive
· Learning vocabulary and phrases about inventionhuman achievement, formal adjectives adjective s into noun, expression likelet’s put it this way, may be, absolutely
Learning how to write an opinion about technologicalprogress.
Unit 6: Business studies
Learning grammar points like relative clauses thatbegin with pronoun or proposition, using some, any, other
Learning vocabulary and expressions about tagquestion, verb means attract and deter;
Learning how to write a report on data security.

موارد ارزشیابی دوره به شرح زیر می باشد:

توجه گردد که شیوه ی نمره دهی در این درس بیشتر به صورت آزمون شفاهی، نمرات کلاسی و آزمون های الکترونیکی خواهد بود و آزمون کتبی در این نوع دوره ها موضوعیتی ندارد.

شرکت کنندگان در دوره لازم است برای شرکت در این دوره تجهیزات زیر را در اختیار داشته باشند:

1- اینترنت پر سرعت بیشتر از 512 کیلوبایت متقارن

2- کامپیوتر یا لپ تاپ با حداقل مشخصات

  • 1.4GHz Intel Pentium 4 or faster processor (or equivalent)
  • Windows 10, 8.1 (32-bit/64-bit), Windows 7 (32-bit/64-bit))
  • Microsoft Internet Explorer 9 or later, Windows Edge browser, Mozilla Firefox, and GoogleChrome

 

3-HEADSET برای شنیدن یا صحبت نمودن و وب کم براي آزمون هاي شفاهي