.: مشخصات درس
اهداف و مهارتها

1- آشنایی با مفاهیم و کلیات GIS
2- آشنایی با کاربردهای GIS در آب و فاضلاب

3- بررسي اطلاعات جغرافيايي و استفاده از آنها در برنامه ريزي هاي خرد و كلان بوسیله نرم افزار ArcGIS
4- آماده سازي داده ها يا انجام عمليات GIS Readyشرایط شرکت کنندگان
- كارشناس يا تكنسين مرتبط با اطلاعات مكاني ويژه پرسنل شركت آب وفاضلاب شيراز - تسلط به ويندوز

توانایی های مورد انتظار از دانشپذیران در پایين دوره
- آشنايي با مفاهيم و كليات نرم افزار ArcGIS - توانايي بررسي اطلاعات جغرافيايي و استفاده از آنها در برنامه ريزي هاي خرد و كلان بوسيله نرم افزار ArcGIS

مخاطبان
- كارشناس يا تكنسين بهره برداري شركت آب و فاضلاب شيراز

مدت
35  ساعت

كاربرد درس در ساير دروس


سرفصل
 1. آشنایی با مفاهیم کلی داده های مکانی و نقشه در صنعت آب و فاضلاب
 2.  تعریف و تاریخچه GIS
 3.  مفهوم داده های مکانی و توصیفی در صنعت آب و فاضلاب
 4.  منابع داده مکانی GIS
 5.  اجزای  GISوتعریف GISسازمانی
 6. مدل های داده ای مکانی (داده های برداری و رستری) مزایا و معایب
 7. داده، اطلاعات، داده های رقومی و غیر رقومی
 8. سیستم های مدیریت پایگاه داده DBMS و پایگاه داده زمین مرجع (Geodatabase)
 9. مقایسه هزینه و منافع پیاده سازی GISدر صنعت آب و فاضلاب
 10. مدل سازی در GIS و کاربردهای GISدر صنعت آب و فاضلاب
 11.  سیستم مختصات، سیستم تصویر و زمین مرجع سازی (ژئورفرنس نمودن) در GIS و مرجع دهی ارتفاعی
 12. آشنایی با سیستم تعیین موقعیت جهانی (GPS)
 13. آشنایی با استانداردهای اطلاعات مکانی در صنعت آب و فاضلاب
 14.  پيشرفتهای اخير در (GIS (MobilGIS ، WebGIS, SDI
 15. آشنايي با محيط نرم افزار ArcMap و کار با ابزارهای استاندارد و عمومی آن
 16. معرفي انواع فرمت هاي داده اي قابل نمايش در ArcGIS
 17. برداشت اطلاعات توصیفی و لینک این اطلاعات به موقعیت مکانی عوارض شبکه های آب و فاضلاب
 18. نحوه ساخت لایه نقطه ای از فایل های متنی دارای داده های مختصاتی
 19. آشنايي با نوع هاي داده اي و نحوه ايجاد لايه هاي خطي، نقطه اي و پليگوني در محيط ArcGIS به همراه نحوه ساخت فیلدهای اطلاعات توصیفی ( نمونه عوارض شبکه های آب و فاضلاب)
 20. تعيين و تبديل سيستم هاي مختصات
 21.  ایجاد و تغییر سیمبولوژی لایه های خطی، نقطه ای و پلیگونی
 22. ذخیره سازی و نمایش یک پروژه در محیط ArcMap
 23. ژئورفرنس نمودن تصاوير رستري
 24. ویرایش در محیط GIS
 25. معرفي خصوصيات لايه هاي اطلاعاتي
 26. كارتوگرافي و Symbology  لايه هاي اطلاعاتي
 27. برچسب گذاري، و مديريت برچسب ها
 28. استخراج المان هاي آماري و تهيه نمودارها(Charts)
 29. بررسي نقشه هاي  مورد استفاده در صنعت آب و فاضلاب  از قبیل نقشه های پوششی کشوری 25000/1 ، 1:2000 و تهيه فايل SHP از نقشه هاي مذكور
 30. Import ، Export و Convert نمودن انواع لايه هاي اطلاعاتي نقشه شبکه های آب و فاضلاب
 31. Select نقاط مربوط به یک لایه و خروجی گرفتن از آن نقاط بصورت SHP
 32. كار با جداول اطلاعاتي(Tables)، کار با فیلدها و محاسبات
 33. Calculate Geometry
 34. پرس و جوي هاي  مکانی و توصيفيعوارض شبکه های آب و فاضلاب و تاسیسات مرتبط(Select By Location & Attribute)
 35. اتصال جداول توصيفي به نقشه (Relate, Join)
 36. کار با تعدادی از ابزارهای ماژول پردازش اطلاعات مکانی Geoprocessingنرم افزار ArcMap
 37. تهيه خروجي Layout
 38.  تهیه نمونه نقشه های موردی کاربردی صنعت آب و فاضلاب در محیط ARCGIS با دیدگاه بهره برداری
 39. آشنایی با نمونه تحلیل هایGIS درصنعت آب و فاضلاب