.: مشخصات درس
اهداف و مهارتها

آشنايي كلي با نرم افزار وروش هاي ساخت اشياء سه بعدي ومتحرك سازي آنها به همراه مواد ونورپردازي صحنهشرایط شرکت کنندگان
آشنايي با سيستم عامل ويندوز

توانایی های مورد انتظار از دانشپذیران در پایين دوره
توانايي ساخت فيلم ها وتيزرهاي ساده وبدون كاراكتر هاي انساني وحيواني

مخاطبان
علاقه مندان به فيلم سازي ، بازي سازي ، انيميشن سازي

مدت
48  ساعت

كاربرد درس در ساير دروس


سرفصل

• مباحث مقدماتی انیمیشن و کامپیوتر گرافیک – اصول مقدماتی نرم افزار 3Ds Max– آشنایی با محیط نرم افزار – ساخت احجام استاندارد –Clone گرفتن از موضوعات - ابزار های اصلی شامل : Move ، Rotate ، Scale ، View Port Navigation Tools
• آشنایی با Modifier های سه بعدی شامل : (Bend  ، Twist ، Taper ، Noise ، Wave ، Ripple ، FFD  ، Melt ) - ابزارهای Hide وFreeze  - ابزار Group
• آشنایی با Shape ها - ابزار Editable Spline-Modifier Extrude-Mirror
• Modifier های دو بعدی ( Bevel ، Sweep ، Lathe ) - ابزار Snap - Boolean
• Loft - Scatter  - Array - Spacing Tools - Link
• نور پردازی مقدماتی - Standard Light - Light tracer
• متریال مقدماتی
• بافت سازی مقدماتی –UVW Map
• دوربین - جلوه های دوربین
• اصول مقدماتی انیمیشن – ساخت Key Frame– کنترل Key frame
• Curve Editor–Dope Sheet–Controller ها –Modifier های انیمیشن
• Environment–Visual Effect– امتحان میان ترم
• ساخت و تنظیم استخوان برای کاراکترهای انسانی و حیوانی (Rigging )
•  نسبت دادن استخوان به مدل های (Skin )
• انیمیشن کاراکتر