.: مشخصات درس
اهداف و مهارتها

توانمند سازی متخصصان عمران و شهرسازی به ایجاد سامانه های اطلاعات جغرافیایی مورد نیاز در بخش های : معاونت فنی و شهرسازی ، شهرداری ها، دفاتر تسهیلگری شهرداری، سازمان صنعت، معدن و تجارت، سازمان نقشه برداری و دفاتر فنی و شرکت های مشاورهشرایط شرکت کنندگان
آشنايي با مفاهيم اوليه اتوكد (مقدماتي)

توانایی های مورد انتظار از دانشپذیران در پایين دوره
•تهيه و تنظيم طرح هاي تفصيلي •تهيه و تنظيم طرح هاي هادي روستايي •تهيه و تنظيم پروژه هاي GIS در بخش عمراني، نقشه برداري، شهرسازي

مخاطبان
دانشجويان و فارغ التصيلان مهندسي عمران دانشجويان و فارغ التصيلان مهندسي شهرسازي

مدت
40  ساعت

كاربرد درس در ساير دروس


سرفصل
 1. اصول و مفاهیم GIS
 2. آشنایی با محیط Arc GISو نوارابزارهای آن
 3. مروری بر محیط Arc Map
 4. آشنایی با محیط Arc Catalog
 5. مفاهیم ژئودیتابیس و تولید آن
 6. ورود داده ها به Arc GIS
 7. مراحل کار با نقشه های کاغذی
 8. زمین مرجع کردن (ژئوزفرنس کردن نقشه )
 9. رقومی سازی وکتورسازی (ایجاد shp و ...)
 10. رقومی کردن (دیجیت کردن)
 11. ایجاد و تعریف توپولوژی
 12. قواعد توپولوژیکی و ویرایش خطاها
 13. ویرایش و مدیریت اطلاعات مکانی و توصیفی
 14. خروجی گرفتن (Layout)
 15. کار با نقشه های CAD در Arc GIS
 16. کار با جداول Excel در ArcGIS
 17. مطالعه پهنه بندی  در GIS
 18. وارد کردن نقاطی که با GPS برداشت شده اند در محیط GIS و کار بر روی آن ها
 19. برچسب زدن (Lable) زدن عوارض
 20. تحلیل های همسایگی (حریم گذاری)
 21. تحلیل های هم پوشانی (Intersect، Erase و ...
 22. تولید TINو DEM جهت استخراج نقشه های توپوگرافی و انواع نقشه های شیب (معابر، جاده و ...)
 23. تفسیر کامل نقشه های توپوگرافی و شیب
 24. مطالعه مفصل مکانی بافت های فرسوده و تفسیر نتایج      
 25. استفاده از یکسری دستورات کاربردی GIS
 26. رفع اشکال و تعریف پروژه نهایی