.: مشخصات درس
اهداف و مهارتها

توانمندي نيروي انساني در زمينه كاركردن حسابداري با نرم افزار شایگانشرایط شرکت کنندگان
آشنايي با حسابداري مقدماتي و ويندوز

توانایی های مورد انتظار از دانشپذیران در پایين دوره
1.ارائه صورت هاي مالي توسط پرينت برنامه 2.ثبت اسناد مالي 3.ارائه گزارشات حسابداري

مخاطبان
1- مورد استفاده افرادي كه كارمند وشاغلين بخش حسابداري 2-دانشجويان رشته حسابداري 3-ساير علاقه مندان

مدت
20  ساعت

كاربرد درس در ساير دروس


سرفصل
  1.  معرفي كدينگ حسابها-معرفي سر قصل حسابها در سطوح كل معين تفصيلي
  2.  آشنايي با نحوه ثبت رویداد های مالی وصدور چك و صندوق درشایگان
  3.  صدور فاكتور خريد و فروش و فاكتور هاي مرجوعي
  4.  آشنايي با انواع گزارشات ( ترازنامه سود و زيان
  5.  آشنایی با انبار ( ورود و خروج- انتقال کالا بین انبارها)
  6. آشنایی با نحوه بستن حساب ها و انتقال حسابهای دائمی به دوره های جدید و ايجاد سند افتتاحيه در سالهاي جديد
  7. اشنایی با نحوه پشتیبان گیری و بازیابی اطلاعات در شایگان