.: مشخصات درس
اهداف و مهارتها

توانمندي نيروي انساني در زمينه كاركردن حسابداري با نرم افزار سپیدار سیستمشرایط شرکت کنندگان
آشنايي با حسابداري مقدماتي و ويندوز

توانایی های مورد انتظار از دانشپذیران در پایين دوره
1.ارائه صورت هاي مالي توسط پرينت برنامه 2.ثبت اسناد مالي 3.ارائه گزارشات حسابداري

مخاطبان
1- مورد استفاده افرادي كه كارمند وشاغلين بخش حسابداري 2-دانشجويان رشته حسابداري 3-ساير علاقه مندان

مدت
20  ساعت

كاربرد درس در ساير دروس


سرفصل
  • معرفي كدينگ حسابها-معرفي سر قصل حسابها در سطوح كل – معين – تفصيلي
  • آشنايي با نحوه ثبت رویداد های مالی وصدور چك و صندوق درسپیدار
  • صدور فاكتور خريد و فروش و فاكتور هاي مرجوعي
  • آشنايي با انواع گزارشات ( ترازنامه – سود و زيان
  • آشنایی با انبار ( ورود و خروج- انتقال کالا بین انبارها)
  • آشنایی با نحوه بستن حساب ها و انتقال حسابهای دائمی به دوره های جدید
  •  آشنایی با نحوه تهیه لیست حقوق و دستمزد و ثبت پرداخت در حقوق
  •  اشنایی با نحوه پشتیبان گیری و بازیابی اطلاعات در سپیدار