.: مشخصات درس
اهداف و مهارتها
 • تسلط شرکت کنندگان به اصول و مفاهیم محاسبه و اجرا سقف های پیش تنیده
 • آشنایی با اصول طراحی و اجرا
 • آشنایی با جزییات پیش تنیدگی و تهیه نقشه سازه


شرایط شرکت کنندگان
فارغ التحصيل كارشناسي مهندسي عمران آشنايي با محاسبات سازه توانايي كار با كامپيوتر

توانایی های مورد انتظار از دانشپذیران در پایين دوره
آشنايي بااصول و مفاهيم محاسبه و اجراي سقف هاي پيش تنيده مانند( چگونگي انتخاب بار ، مصالح ، پارامتر هاي طراحي ، تحليل و مدلسازي سازه، آيين نامه هاي مربوطه و ...)

مخاطبان
فارغ التحصيلان مهندسي عمران اعضا سازمان نظام مهندسي داراي پايه محاسبات

مدت
24  ساعت

كاربرد درس در ساير دروس


سرفصل

مرحله طراحی زیرمجموعه

1)     انتخاب هندسه، ابعاد اعضاء و سیستم سازه­ای دهانه بهینه

 • ضخامت بهینه، دال، سرستون، تیردال، تیرها
 • انتخاب مسیر بار، خطوط تکیه­گاهی و نوارهای طراحی

2)    انتخاب مصالح بتن

 • آرماتورها غیر پیش­تنیدگی-میلگردها
 • انتخاب سیستم پیش­تنیدگی و پارامترهای طراحی آن

3)   انتخاب بارها وزن خود سازه

 • سربار مرده
 • بار زنده، شامل بارهای جانبی، درصورت وجود
 • درجه حرارت

4)    پارامترهای طراحی آیین نامه طراحی

 • انتخاب تنش­های مجاز، در معرض خوردگی و عرض ترک، در محل­های قابل کاربرد
 • معیار تغییر مکان (آنی/ بلند مدت)
 • مقاومت در برابر آتش سوزی جهت تعیین میزان پوشش آرماتورها
 • ارتعاش

5)   انتخاب پارامترهای طراحی پیش­تنیدگی انتخاب پروفیل تاندون و پارامترهای دیگر، نظیر پیش فشار و درصد بار متعادل شده
6)    انتخاب روش تحلیل، مدل سازی سازه، تحلیل و طراحی روش نوار طراحی (قاب ساده یا قاب معادل)، قابلیت بهینه سازی

 • اجزاء محدود (به کمک نرم افزار ADAPT-Floor Pro)

7)   استخراج مقادیر طراحی و کنترل آیین نامه ای برای شرایط حالت حدی بهره برداری (SLS) ترکیب بارها

 • کنترل تنش
 • کنترل عرض ترک، در موارد مورد نیاز
 • حداقل آرماتور
 • کنترل تغییر مکان و خیز
 • ارزیابی ارتعاش

8)   کنترل آیین­نامه­ای برای مقاومت، حالت حد نهایی (ULS) ترکیب بارها

 • تعیین تلاشهای هایپر استاتیک
 • محاسبه لنگرهای طراحی
 • طراحی مقاومت برای خمش و شکل­پذیری
 • کنترل برش پانچ یا برش یک طرفه
 • طراحی انتقال لنگر ستون به دال
 • طراحی دیافراگم سیستم سقف برای بارهای جانبی
 • بررسی ضوابط خاص آئین نامه ای 

9)    کنترل شرایط اولیه (هنگام کشش) ترکیب بار و تعیین مقادیر طراحی

 • کنترل تنش و ضوابط آیین­نامه­ای آرماتورها، در مواقع لزوم

10) جزئیات سازه­ای جزئیات آرماتورها (آرماتوری که توسط محاسبات تعیین نشده باشد)

 • جزئیات تاندون­ها
 • تهیه نقشه­های سازه­ای
 • تهیه نقشه­های نصب و کارگاهی

11) موارد خاص طراحی و اجرا