.: مشخصات درس
اهداف و مهارتها
  1. توانمند سازی مخاطبان به 4 فن مورد نیاز یادگیری زبان انگلیسی خصوصا مکالمه  با هدف استفاده  در شرایط مختلف ( کار- تحصیل- سفر....)
  2. آموزش مفاهیم پایه ای و ابتدایی  زبان برای آن دسته از افرادی که می خواهند زبان را از ابتدا به صورت هدفمند آموزش ببینند


شرایط شرکت کنندگان
كليه علاقه مندان به يادگيري زبان از پايه دارا بودن سن بالاي 18سال

توانایی های مورد انتظار از دانشپذیران در پایين دوره
1-تسلط كافي بر معرفي خود- مكالمات روزمره در رابطه با اطلاعات شخصي ( اعداد- سن - تلفن - ايميل ....)- آشنايي با اوقات فراغت و برنامه هاي تلويزيوني - محله 2-آشنايي و تسلط كافي بر قواعد دستوري مطرح شده در كتاب مانند فعل BE- قيد هاي تكرار- برخي از صفت ها -WH -WORD و ضماير 3-آشنايي و تسلط بر اصطلاحات روزمره معرفي شده در متن كتاب 4-آماده شدن براي نگارش متن 5- تقويت LISTENING - تلفظ كلمات و جملات

مخاطبان
كليه علاقمندان به يادگيري محاوره زبان انگليسي و كساني كه مايل به ارتقا زبان عمومي خود هستند. دانش آموختگان مكالمه پيش سطح

مدت
60  ساعت

كاربرد درس در ساير دروس


سرفصل

 

 دانشپذیران در  مجموعه کتاب های TouchStone با موارد زیر اشنا خواهند شد:
قواعددستوری زبان، استراتژی مکالمه ، واژگان، تقویت توانایی درک مطلب و شنیداری زبان(listening)- خواندن و نگارش متون
مجموعه کتاب های  Touchstone چهار جلد می باشند که به  10سطح تقسیم شده و هر کتاب دو سطح را پوشش می دهد.دانشپذیران در مکالمه 1 از کتاب  Touchstone1 پنج فصل را اموزش می بینند.این دوره بر اساس استاندارد جوامع مشترک انجمن های اروپایی   ((Common European Framework Of Reference(CEFR))در سطح استاندارد A1 می باشد.
Unit 1: All About You (همه چیز در رابطه با شما)
1. چگونگی معرفی خود ،
2.  اشنایی با  اصطلاحات سلام ، خداحافظ ، تلفظ حروف اسم، اعداد، تلفظو تبادل  ایمیل و شماره تلفن و...
3. تکمیل فرم مشخصات
4. اشنایی با دستور زبان فعل Be  همراه با ضمایر I ,you ,we
5. اشنایی با چگونگی بکارگیری اصطلاحات how about you, thank you, thanks

Unit 2: In Class (در کلاس)
1. پرسش و پاسخ در رابطه با مکان افراد
2.  اشنایی با دستور زبان فعل Be   همراه با ضمایر he,she,they
3. اشنایی با حرف اضافه A/AN  با مثال هایی در رابطه با اشیاء کلاس
4. اشنایی با حروف اضافه مکان مانند This/These
5. اشنایی با Sمالکیت و اسامی جمع
6. اشنایی با چگونگی بکارگیری اصطلاحات thanks , I’m sorry

Unit 3: favorite people (افراد مورد علاقه)
1. اشنایی با چگونگی استفاده از ضمایر ملکی my,his,your,her….. و صحبت در رابطه با مشاهیر با استفاده از این ضمایر
2. توصیف شخصیت افراد
3. پرسش پاسخ در رابطه با اطلاعات اعضای خانواده مانند  سن ، نام ، نسبت و.....
4. اشنایی با اعداد از 10تا101
5. اشنایی با اصطلاح  really برای نشان دادن علاقه مندی و تعجب

Unit 4:Every Day Life (زندگی روزمره)
1. چگونگی توصیف یک صبح معمولی و رویدادهای هفتگی با دستور زبان حال ساده
2. اشنایی با روزهای هفته و فعل های متداول  برای فعالیت های روزانه
3. چگونگی کاربرد well برای زمانی که نیاز به وقت برای فکر داریم و  زمانی که بله یا خیر بودن جواب دقیقا مشخص نیست 
4. اشنایی با عادات امریکایی ها

Unit 5:Free Time (اوقات فراغت)
1. صحبت در رابطه با برنامه های تلویزیونی و فعالیت ها در اوقات فراغت
2. اشنایی با قید های تناوب وهم چنین اصطلاحاتی برای بیان علاقه مندی ها و عدم علاقه مندی ها،
3. اشنایی با نحوه پرسش سوالات به صورت غیر مستقیم (I mean to say   ,or)
4. نگارش نامه  برای استفاده از but ,and

 
موارد ارزشیابی  دوره به شرح زیر می باشد:
Touchstone1: units 1-5
  Mid - term: Units 1,2   15 % out of 100
Written :45 multiple choice questions , 5 essay questions (writting(
Final Exam :units 1,2,3,4,5  27% out of 100
Written : listening (10) questions , vocabulary & grammer 25 questions, Reading 10 questions, writting 5 questions 
 
 Oral exam: cards    24% out of 100
monologues/dialogues based on the book 
Class Performence : 34% out of 100 
 آموزش کتاب فیلم Video Resource BookTouchstone1

 

Episode 1Quiz
Student’s book units1-3
ACT 1
Episode 1: Giovanni Arrives
·         Before you watch
·         While you watch
·         After you watch
ACT2
ACT3

 
Episode 2Quiz
Student’s book units4-5
ACT 1
Episode 2: City Life
·         Before you watch
·         While you watch
 
ACT2