.: مشخصات درس
اهداف و مهارتها
  1. آشنایی با الگوریتمهای کاربردی در مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی و نحوه ی پیاده سازی آنها در MATLAB


شرایط شرکت کنندگان
آشنايي با الگوريتمهاي محاسبات عددي و روشهاي ديناميك سيالات محاسباتي و نرم افزار matlab

توانایی های مورد انتظار از دانشپذیران در پایين دوره
قابليت پياده سازي الگوريتمهاي ديناميك سيالات محاسباتي توسط MATLAB

مخاطبان
دانشجويان كارشناسي مهندسي مكانيك گرايش سيالات و دانشجويان تحصيلات تكميلي مهندسي مكانيك گرايش تبديل انرژي

مدت
30  ساعت

كاربرد درس در ساير دروس


سرفصل
  1. یادآوری ساختارهای برنامه نویسی MATLAB
  2. پیاده سازی الگوریتمهای محاسبات عددی کاربردی در CFD از قبیل نیوتن رافسون، اسپلاین، ژاکوبی، گاوس-سیدل و ... در MATLAB
  3. پیاده سازی الگوریتمهای تولید شبکه های محاسباتی جبری و دیفرانسیلی در MATLAB
  4. پیاده سازی الگوریتمهای دیفیوژن بر مبنای تفاضلات متناهی در MATLAB
  5. پیاده سازی الگوریتمهای کانوکشن بر مبنای تفاضلات متناهی در MATLAB
  6. پیاده سازی الگوریتمهای دیفیوژن بر مبنای حجم متناهی در MATLAB
  7. پیاده سازی الگوریتمهای کانوکشن بر مبنای حجم متناهی در MATLAB