.: مشخصات درس
اهداف و مهارتها

توانمند سازي نيروهاي متخصص در ايحاد محاسبات عددي به كمك نرم افزار matlab.شرایط شرکت کنندگان
آشنايي با اصول برنامه نويسي. آشنايي با سيستم عامل ويندوز. آشنايي با نرم افزار matlab.

توانایی های مورد انتظار از دانشپذیران در پایين دوره
مسلط شدن به محاسبات عددي به كمك نرم افزار matlab

مخاطبان
دانشجويان و فارغ التحصيلان مهندسي برق، شيمي، نفت، پتروشيمي، مكانيك دانشجويان رشته هاي مهندسي و علوم پايه.

مدت
5  ساعت

كاربرد درس در ساير دروس


سرفصل

انتگرال گيري عددي

مشتق گيري عددي

حل عددي معادلات ديفرانسيل

درونيابي عددي

چند جمله ايها