.: مشخصات درس
اهداف و مهارتها

 این دوره برای آن دسته از مخاطبان (دانشجويان و يا فارغ التحصيلان معماري) که نیازمند تکمیل مهارت های خود در زمینه های برش،‌جزئیات پله بناهای بلند مرتبه و پلان های طبقاتی می باشند طراحی گردیده است.شرایط شرکت کنندگان
آشنايي مقدماتي با مفاهيم ترسيم فني، شناخت كلي پلان و مفهوم آن

توانایی های مورد انتظار از دانشپذیران در پایين دوره
1-آشنايي با مقياس هاي مختلف 2-درك كامل پلان هاي مختلف 3-درك كامل انواع پله و توانايي ترسيم برش هاي آن 4-پلان خواني 5-درك و ترسيم پلان پاركينگ و درك رمپ

مخاطبان
كليه دانش آموختگان دوره ترسيم فني ،دانشجويان و فارغ التحصيلان معماري،(مقطع كارداني و كارشناسي)و ساير علاقه مندان به گذراندن دوره

مدت
33  ساعت

كاربرد درس در ساير دروس


سرفصل
 1.  کار با اشل
 2.  ترسیم نما و برش (خطوط ندید)
 3. تعریف پله و استاندارد های مربوطه
 4.  برش ونمای پله
 5. تعریف طبقات پلان و پلان خوانی
 6. ترسیم برش و نمای پلان های چندطبقه
 7. معرفی فاز های مختلف پلان
 8. پلان موقعیت و اختلاف سطوح بام
 9.  سایت پلان و سایه اندازی
 10.  پلان پی ریزی و فونداسیون
 11. پلان پارکینگ ومحاسبه رامپ