.: مشخصات درس
اهداف و مهارتها

·        معرفي نرم افزار Carrier جهت طراحي سيستمهاي تهويه مطبوع و بارهاي حرارتي و برودتي ساختمان

·        آموزش كامل نحوه برنامه نويسي و محاسبات در نرم افزار Carrier

 شرایط شرکت کنندگان
اطلاعات كافي در مورد انواع سيستمهاي تهويه (سرمايش و گرمايش) و طراحي تاسيسات ساختمان آشنايي با يكي از سيستم هاي عامل نظير ويندوز

توانایی های مورد انتظار از دانشپذیران در پایين دوره
مسلط به نرم افزار Carrier جهت طراحي سيستمهاي تهويه مطبوع و بارهاي حرارتي و برودتي ساختمان

مخاطبان
مهندسان مكانيك و ... كارشناسان شركت هاي نگهدارنده تأسيسات در وزارتخانه ها، سازمانهاي اداري، تجاري و مجتمع‌هاي مسكوني كارشناسان شركت هاي مشاور ساختمان و تأسيسات

مدت
30  ساعت

كاربرد درس در ساير دروس


سرفصل
 • مفاهيم پايه
 • آشنایی با نحوه نصب و راه اندازی برنامه ورژن HAP4.5
 • بررسی فضای کاری نرم افزار و آشنایی با قسمت های مختلف آن
   بررسی اطلاعات مربوط به آب و هواWeather Properties
 • آشنايي با مشخصات آب و هوايي و نمودار سايكرومتريك
  بررسی اطلاعات مربوط به فضاها Space Properties
 • بررسی و وارد کردن اطلاعات درب، پنجره، دیوار و سقف
 • بررسی و وارد کردن اطلاعات نفوذ هوای تازه، کف و پارتیشن ها
 • آشنایی با مفاهیم سیستم ها و دستگاه ها
 • بررسی تنظیمات کلی و عمومی دستکاه ها
 • وارد کردن اطلاعات مربوط به سیستم و تجهیزاتSystem Properties 
 • تکمیل اطلاعات مربوط به سیستم و تجهیزاتSystem Properties
 • مدیریت اطلاعات مربوط به ناحیه ها
 • اطلاعات مربوط به واحدهاي مركزي سرمايش و گرمايش Plant Properties
 • اجراي پروژه هاي آزمايشي
 • ساختن فضاي نمونه و استفاده از جداول مربوطه
 • آشنايي با سيستم هاي تاسيساتي شامل هواسازها و ...
 • نحوه انتخاب سيستم و هماهنگ آن با كاربري فضا
 • استفاده از جداول نمونه و وارد كزدن ديتاهاي سيستم در پروژه نمونه
 • اجرای پروژه نمونه و گرفتن پارهاي سرمايش و گرمايشي و تحليل خروجي سيستم
 • واردكردن ديتاهاي Plant و نحوه خروجي گرفتن از سيستم
 • تحلیل اطلاعات خروجی سیستم
 •       مرور کلی مطالب و رفع ایرادات

 اشاره به

 • تدريس كامل كليه Elements
 • تدريس كامل Space و Data مربوط به آن    
 •  قسمت Air system و كليه Option آن
 • نوضيح كامل Plant و چگونگي گزارش گيري از نتايج محاسبات و data وارد شده
 • امتحان پاياني