.: مشخصات درس
اهداف و مهارتها

آشنایی با مفاهیم و کلیات پایگاه های داده و پایگاه داده زمین مرجع
آشنایی با نحوه ساخت پایگاه داده زمین مرجع با نرم افزار ArcGIS
آشنایی با ساخت توپولوژی و ویرایش داده ها در Geodatabase
آشنایی با ابزارهاي كاربردي Arc ToolBox
آشنايي با تكنولوژي هاي نوين در برداشت اطلاعات مكاني
 

 

 شرایط شرکت کنندگان
- كارشناس يا تكنسين مرتبط با اطلاعات مكاني - دانشجويان رشته هاي مخلف مرتبط با علوم زمين(نقشه برداري، زمين شناسي، شهرسازي و ...) گذراندن دوره پيشنياز يا داشتن اطلاعات در حد آن

توانایی های مورد انتظار از دانشپذیران در پایين دوره
آشنايي با مفاهيم و كليات پايگاه هاي داده و پايگاه داده زمين مرجع آشنايي با نحوه ساخت پايگاه داده زمين مرجع با نرم افزار ArcGIS آشنايي با ساخت توپولوژي و ويرايش داده ها در Geodatabase آشنايي با ابزارهاي كاربردي Arc ToolBox آشنايي با تكنولوژي هاي نوين در برداشت اطلاعات مكاني

مخاطبان
- كارشناسان سازمان هاي دولتي مرتبط با اطلاعات مكاني و نقشه - كارشناسان شركت هاي مشاور خصوصي مرتبط با اطلاعات مكاني و نقشه - دانشجويان رشته هاي مخلف مرتبط با علوم زمين(نقشه برداري، زمين شناسي، شهرسازي و ...)

مدت
40  ساعت

كاربرد درس در ساير دروس


سرفصل
 • آشنایی با انواع پايگاه داده،سیستم مدیریت پایگاه داده، اجزای پایگاه داده، انواع ژئوديتابيس و نحوه ساختن آن،طراحي پايگاه داده
 • نحوه ساخت، ايجاد لايه هاي مختلف، توليد فيلدهاي توصيفي، ایجاد لایه های اطلاعاتی و ورود اطلاعات به ژئوديتابيس
 • آشنایی با Relationship Class و ساخت Domain
 • بارگذاري داده ها و اخذ خروجي از ژئوديتابيس و تولید آنوتیشن
 • آشنایی با کاتالوگ داده ، متاديتا و SDI
 • آشنایی با ویرایش داده ها در GIS و مفهوم و كار با Attachments
 • آشنایی با كار با XML و مفهوم Versioning
 • آشنایی با مفهوم Database Connection
 • آشنايي با تكنولوژي هاي نوين در برداشت اطلاعات مكاني
 • نحوه ویژه سازی نرم افزار ArcGIS (اضافه کردن نوار ابزار، منوها و پنجره ها)
 • تحلیل های برداری پیشرفته(همپوشانی، بافر، آنالیز تیسن، آنالیز همسایگی، آنالیز شبکه)
 • آشنایی با تعدادی از ابزارهای کاربردی Arc Tool Box
 • تحلیل های رستری پیشرفته(درونیابی)
 • آشنایی با GPS
 • معرفی انواع تصاویر ماهواره ای و سنجنده ها
 • معرفی اجمالی سنجش از دور