.: مشخصات درس
اهداف و مهارتها

توانمندسازي  نيروهاي متخص درزمينه ميكس، مونتاژ، صدا گذاري ،نحوه نوشتن تيتراژشرایط شرکت کنندگان
آشنايي با يكي از سيستم هاي عامل نظير ويندوز

توانایی های مورد انتظار از دانشپذیران در پایين دوره
دانشجويان قادر خواهند بود هر نوع فيلم را از طريق نرم افزار روي كامپيوتر آورده وتدوين وصدا گذاري نمايند تيتراژ براي آنها ساخته ودوباره روي فيلم يا نوار منتقل نمايند.

مخاطبان
علاقه مندان به ميكس،مونتاژ و ساخت جلوه هاي ويژه در فيلمها و انيميشن

مدت
40  ساعت

كاربرد درس در ساير دروس


سرفصل

• آشنايي كلي با محيط Premiere و استانداردهاي ويدئويي و تلويزيوني. انواع فايل هاي قابل ورود به نرم افزار
• ابزارهاي Edit و Timeline
• نحوه كپچر كردن و رندر كردن
• كاربرد گزينه Motion و Volume
• :Title (نوشتن متن روي تصوير و ساخت تيتراژ)
• :Keying (حذف بك گراند از بازيگر)
• Transissior ها
• سكانس در سكانس- فيلترها بخش اول
•  فيلترها بخش دوم
• اجراي پروژه در كلاس
•  صداگذاري
• اجراي پروژه در كلاس