.: مشخصات درس
اهداف و مهارتها

بالا بردن دانش فنی مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان و امکان ارتقاء پایه بر اساس مقرارت و آئین نامه های آن سازمانشرایط شرکت کنندگان
دارندگان پروانه اشتغال به كار مهندسي پايه 2 نظارت از سازمان نظام مهندسي ساختمان

توانایی های مورد انتظار از دانشپذیران در پایين دوره
فراگيري دانش و مهارت هاي دوره بر اساس سرفصل و قبولي در آزمون پايان دوره

مخاطبان
اعضا سازمان نظام مهندسي ساختمان استان فارس داراي پروانه اشتغال پايه 2 نظارت گروه عمران

مدت
16  ساعت

كاربرد درس در ساير دروس


سرفصل
  • آشنایی با جوش و روش های بازرسی
  • آشنایی با انواع اتصالات پای ستون، وصله تیر و ستون، خرپایی و بادبندها
  • آشنایی با انواع اتصالات (جوش، پرچ و پیچ)
  • آشنایی با انواع الکترود مصرفی و ترانزیستور
  • آشنایی با انواع عیوب جوشکاری، آزمایشات لازم جوشکاری و روش های رفع عیوب