.: مشخصات دوره
آشنايي با مفاهيم شبكه و امنيت - ويژه نوجوانان
این دوره شامل درس(های) زیر می باشد:
   

آشناسازي نوجوانان با دانش و مفاهیم اولیه شبكه هاي كامپيوتري وتجهیزات آن  

 

تسلط به مفاهيم پايه كامپيوتر و سيستم عامل ويندوز

 
   
   
 
3,490,000 ریال اعتبار تا تاریخ 29/12/1397   مؤسسه فرهنگي هنري نويد آموزان پارس  
 
40 ساعت