.: مشخصات دوره
آشنايي با الكترونيك و طراحي مدار- ويژه نوجوانان
این دوره شامل درس(های) زیر می باشد:
   
  1. آشنایی با مفاهیم پایه الکترونیک
  2.  آشنایی با اصول عیب یابی و تشریح مدارات الکترونیکی
  3.  آشنایی با طراحی و پیاده سازی مدارات الکترونیکی کاربردی
  4. ایجاد پایه ای قوی جهت علاقه مندان ورود به دنیای الکترونیک، رباتیک، تعمیرات کامپیوتر و زیر ساخت های شبکه 

 

 

داشتن حداقل مدرك تحصيلي متوسطه اول و سن 15 سال تمام 

 
   
 
 
 
2,690,000 ریال اعتبار تا تاریخ 29/12/1397   مؤسسه فرهنگي هنري نويد آموزان پارس  
 
40 ساعت