.: مشخصات دوره
آشنايي با روش هاي خود اشتغالي، دوركاري و راه اندازي كسب و كار اينترنتي
این دوره شامل درس(های) زیر می باشد:
   

آشناسازی و هدایت کاربران به سمت کسب درآمد بر اساس مدل خود اشتغالی، آزادكاري، فریلنسینگ و پروژه ای در فضای اینترنت و مشابه آن در سطح کشوری و جهانی.

 

كليه افرادي كه در وهله ي اول كاربر مداوم اينترنت بوده و همچنين داراي مهارتي هستند كه مي توان آن را از راه دور يا به صورت پيماني به ديگري عرضه داشت.

 
   
 
 
 
490,000 ریال اعتبار تا تاریخ 29/12/1397   مجتمع فني ديباگران نويد پارس  
 
6 ساعت