.: مشخصات دوره
جاوا اسكريپت با jQuery
این دوره شامل درس(های) زیر می باشد:
   

 آموزش امکانات و تکنیکهای نوین در نگاشتمان وب سایت به دانش پذیران

 

 

توانايي طراحي و پياده سازي وب سايت

 
   
   
 
3,900,000 ریال اعتبار تا تاریخ 29/12/1397   مجتمع فني ديباگران نويد پارس  
 
40 ساعت