.: مشخصات دورهاین دوره شامل درس(های) زیر می باشد:

(جهت اطلاع از سرفصل دروس، روی نام درس کلیک نمایید.)
مدت دوره
40 ساعت

برگزار کننده
مجتمع فني ديباگران نويد پارس

شهریه دوره
شهریه معتبر نیست ریال

اعتبار تا تاریخ
اهداف و مهارتها

 آموزش امکانات و تکنیکهای نوین در نگاشتمان وب سایت به دانش پذیران

 


شرایط شرکت کنندگان  

توانايي طراحي و پياده سازي وب سايت


  پیش نیاز دوره