.: مشخصات دوره
طراحي و ويرايش صفحات وب با HTML5 & CSS3
این دوره شامل درس(های) زیر می باشد:
   

 آموزش طراحی و پیاده سازی وب سایت ایستا به دانش پژوهان.

 

آشنايي با Windows

 
   
   
 
شهریه معتبر نیست ریال اعتبار تا تاریخ   مؤسسه آموزش عالي آزاد نويد پارس  
 
45 ساعت